Zawodowy kierowca odpowiada na drodze nie tylko za siebie i pojazd, ale również przewożonych ludzi czy towary i innych uczestników ruchu. Przemęczenie sprzyja natomiast wypadkom i niebezpiecznym sytuacjom na drodze. Dlatego tak ważna jest kontrola czasu pracy kierowcy. Dowiedz się, na czym polega i jak można optymalizować pracę w transporcie.

Czas pracy kierowcy – najważniejsze informacje

Maksymalny czas pracy kierowcy jest ściśle określony przepisami prawa i kontrolowany za pomocą obowiązkowych tachografów. Montowane w pojazdach monitorują aktywność kierowców, zapobiegając nadużyciom w kwestii ich czasu pracy. Przepisy określają natomiast maksymalny dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy czas pracy kierowców.

Warto przy tym sprecyzować, co liczy się jako czas pracy kierowców. Są to takie czynności jak:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadunek i rozładunek, jego nadzorowanie lub czas oczekiwania na wykonanie związanych z nim prac,
 • zabezpieczenie towaru,
 • pomoc oraz nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi z pojazdu,
 • obsługa pojazdu wraz z przyczepą,
 • utrzymanie pojazdu w czystości,
 • tzw. czynności administracyjne (uzupełnianie dokumentów transportowych),
 • inne czynności związane ze spedycją.

Dobowy czas pracy kierowcy to 9 godzin. Dwa razy w tygodniu możliwe jest jego przedłużenie do 10 godzin. Tygodniowy wymiar pracy to natomiast 56 godzin, jednak w dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca może pracować maksymalnie 90 godzin. Jeśli więc w jednym tygodniu będzie pracował dopuszczalne 56 godzin, to w następnym może zaliczyć tylko 34 godziny pracy. Przepisy precyzują także ilość i czas trwania obowiązkowych przerw.

 Kierowca stojący przy ciężarówce na parkingu

Do czasu pracy kierowcy wlicza się nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również np. oczekiwanie na załadunek czy rozładunek oraz wiele innych czynności.

Ewidencja czasu pracy kierowcy – jak to się robi

Czas pracy kierowcy musi być stale monitorowany, a także ewidencjonowany. Należy to do obowiązków pracodawcy. Rejestr czasu pracy kierowcy musi zawierać przede wszystkim liczbę przepracowanych godzin oraz czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy. Uwzględnia także:

 • godziny przepracowane w nocy,
 • godziny nadliczbowe,
 • dni wolne od pracy,
 • godziny dyżuru ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione nieobecności,
 • nieusprawiedliwione nieobecności,
 • czas pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest narzędziem kontroli wymaganym prawnie. Można ją jednak wykorzystać na swoją korzyść, dokładnie analizując pracę kierowców i ją optymalizując.

Monitoring czasu pracy i efektywne zarządzanie pracą kierowców

Planować czas pracy kierowców trzeba oczywiście zgodnie z przepisami, ale warto również tak planować grafik, by był on maksymalnie efektywny. Pomagają w tym systemy do monitoringu floty z funkcją monitoringu czasu pracy kierowców.

Dzięki nim prowadzenie niezbędnej ewidencji staje się bardzo proste. Zyskuje jednak również pracodawca, ponieważ wgląd do przejrzyście przedstawionych danych ułatwia ich analizę i optymalizację czasu pracy kierowców w przyszłości. System pomaga też podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, nadzorując każdy z pojazdów i wszystkie trasy. Odpowiednio dobrany pozwoli też na zdalne pobieranie danych z tachografów i kart kierowcy, zdecydowanie ułatwiając nadzorowanie czasu pracy kierowców oraz dopełnienie związanych z tym obowiązków formalno-prawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj