Każde przedsiębiorstwo musi realizować prawne obowiązki, jakie spoczywają na nim w związku z pełnieniem funkcji administratora danych osobowych. Warto korzystać przy tym z wyspecjalizowanych usług doradczych.

Jakie zadania wykonuje inspektor danych osobowych?

Taka osoba odpowiada za szereg czynności związanych z troską o przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Aby właściwie wykonywać te zadania, konieczne jest uwzględnienie ryzyka, które jest nieodzowną częścią działania praktycznie każdego przedsiębiorstwa, przetwarzającego dane osobowe. Konkretny spis czynności wykonywanych przez IOD został sprecyzowany prawnie. Szczegółowe informacje na ten temat można odnaleźć w art. 39 Rozporządzenia, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Obowiązki obejmują więc m.in.

  • rejestrowanie przetwarzania danych osobowych oraz ewidencjonowanie osób, które są upoważnione do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  • nadzorowanie upoważnień, pozwalających na przetwarzanie danych osobowych;
  • realizowanie strategii podnoszenia świadomości dotyczącej ochrony danych wśród zatrudnionych osób, co przejawia się m.in. organizowaniu profesjonalnych szkoleń.

Na czym polega przekazanie obowiązków IOD w firmie?

Taki proces polega na tym, że przedsiębiorstwo decyduje się skorzystać ze wsparcia zewnętrznej firmy. Ekspert, dzięki doświadczeniu i doskonałemu przygotowaniu czuwa nad tym, czy wszystkie przepisy o ochronie danych osobowych są respektowane. Dodatkowo jego kompetencje pozwalają na przeprowadzanie profesjonalnych audytów. Tego typu analizy mogą dotyczyć różnych zagadnień. Często skupiają się na weryfikowaniu, czy prawa osób, których dane dotyczą, są odpowiednio realizowane, oraz czy przetwarzanie danych i udostępnianie ich innych podmiotom jest wolne od ryzyka.

Przekazanie obowiązków IOD – komu zaufać?

Ochrona danych osobowych to bardzo ważna kwestia. Niedopatrzenia na tym polu mogą kosztować nas nie tylko poważne problemy z prawem. Należy liczyć się również ze stratami wizerunkowymi, których odrobienie może być bardzo ciężkie, lub wręcz niemożliwe. Warto więc rozważnie podejść do wyboru firmy doradzającej na tym polu. JPL Group i inne rzetelne przedsiębiorstwa mają doświadczenie we współpracy z ważnymi podmiotami branż usługowych, farmaceutycznych oraz przedstawicielami instytucji publicznych. Zaufanie doświadczonemu usługodawcy to rozsądny krok, który ochroni nas przed ryzykiem nieowocnej współpracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj