Wejście w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oznacza obowiązek wprowadzenia takich programów w większości dużych firm. Eksperci PKO TFI radzą, by już teraz pomyśleć o zakomunikowaniu pracownikom wprowadzanych zmian.

Wprowadzenie PPK w firmie wiąże się z wyborem podmiotu, który będzie zarządzać zgromadzonymi składkami pracowników. Na osobach decyzyjnych spocznie obowiązek wyboru najlepszej instytucji finansowej. Wszystko to pod presją czasu, bo ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wejść w życie już 1 stycznia 2019.

Ilu pracowników, tyle punktów widzenia

Część zatrudnionych mogła już spotkać się z prywatnymi programami emerytalnymi, być może nawet z nich korzystają, gromadząc w nich środki na przyszłość. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że większość osób nie miała dotychczas wiedzy o podobnych programach. Co więcej niektóre osoby są niechętne takim rozwiązaniom ze względu na  często mylne informacje.

PPK to nie OFE

Pracownicy po 40. roku życia mogą mylnie kojarzyć PPK choćby z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, które miały być nowatorskim rozwiązaniem zapewniającym bezpieczne i wyższe emerytury, a z których pieniądze przetransferowano do ZUS. Tymczasem nie ma analogii do rozwiązania wprowadzanego obecnie. Zamiast zostawiać sprawy swojemu biegowi, warto podobne wątpliwości wyjaśniać zanim obrosną w niedomówienia, które będzie dużo trudniej rozwiać.

Szum informacyjny działa na twoją niekorzyść

Eksperci PKO TFI radzą, by nie oczekiwać od pracowników, że w wolnym czasie doczytają szczegóły dotyczące tematyki planów kapitałowych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest edukowanie w przystępnej formie osób zatrudnionych w firmie. Eksperci zwracają uwagę na trzy obszary podczas wdrażania PPK w firmie: to sprawna komunikacja wewnętrzna, spotkania informacyjne z pracownikami oraz powołanie zespołu ds. PPK złożonego z pracowników.

  1. Komunikacja wewnętrzna

Stopniowe wprowadzanie tematyki PPK w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa pozwoli na zapoznanie pracowników z tym zagadnieniem. Mailing z informacją odnośnie proponowanych firm zarządzających ich składkami to niewątpliwie właściwe rozwiązanie, choć może się okazać niewystarczające.

Warto informować o PPK także w firmowych biuletynach i na platformach społecznościowych, jeśli firma z nich korzysta. Istotą jest nie tylko dotarcie do jak największej liczby osób, ale przekazanie im prawidłowej wiedzy odnośnie proponowanych rozwiązań w przystępnej formie.

  1. Spotkania z pracownikami

Skuteczna komunikacja to często ta najbardziej bezpośrednia, a więc spotkania z pracownikami. W ich trakcie osoby zarządzające przy wsparciu firmy doradczej lub reprezentantów wybranego funduszu wyjaśnią wątpliwości pracowników. To działanie o wiele sprawniejsze niż oczekiwanie, że wątpliwości rozwieją się same.

–Dotychczas wprowadziliśmy dziesiątki Pracowniczych Programów Emerytalnych dla tysięcy pracowników. Z naszych doświadczeń wynika, że potrzebują oni informacji na ten temat, a managerowie pomocy w ich dostarczaniu, dlatego oferujemy zawsze pełne wsparcie dla pracodawców w komunikacji  – mówi Piotr Żak z firmy PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

  1. Zespół konsultacyjny

Powołanie zespołu złożonego z wybranych pracowników, w pełni wspieranego przez ekspertów z instytucji finansowej, usprawni zbieranie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Zespół taki stanowić może wsparcie dla pracowników przez pośredniczenie w kontaktach z osobami decyzyjnymi i konsultowanie proponowanych rozwiązań. Jak pokazuje doświadczenie, zespół złożony z pracowników ma lepsze dotarcie do swoich kolegów z firmy.

Kluczowe obszary oceny instytucji finansowej

Warto przygotować informacje o proponowanych funduszach zanim zaczniemy konsultacje z pracownikami. Wobec mnogości ofert na rynku, eksperci PKO TFI wskazują na kilka kluczowych kryteriów, którymi warto kierować się przy wyborze firmy, z którą podpisze się umowę.

Pierwszym z czynników jest dotychczasowe doświadczenie firmy w prowadzeniu podobnych rozwiązań, na przykład Pracowniczych Programów Emerytalnych. Sprawdzone instytucje dają większą pewność bezpieczeństwa podejmowanych działań. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wsparcie oferowane przez instytucję finansową przy wdrażaniu i prowadzeniu programu.

Trzecim, równie ważnym czynnikiem, jest dopasowanie oferowanego rozwiązania do potrzeb pracowników. Korzystając z licznych doświadczeń można wysnuć wniosek, że pracownicy często z upływem czasu przestają kontrolować sposób inwestowania ich środków, który powinien z biegiem lat stawać się coraz mniej ryzykowny. – Klienci PKO TFI mają do wyboru samodzielne zarządzanie swoimi środkami w funduszu lub mogą skorzystać z obsługi tzw.  life cycle, co oznacza bezobsługowy ze strony pracownika proces inwestowania. Fundusz cyklu życia oznacza, że z upływem lat fundusz pomnażać będzie nasze środki w sposób coraz bardziej bezpieczny, minimalizując ryzyko utraty pieniędzy, jak miało to miejsce w minionych latach w innych krajach – informuje Piotr Żak z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

PKO TFI

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj