Cesja leasingu to rozwiązanie, które pozwala odstąpić przedmiot leasingu oraz zobowiązania umowne innemu podmiotowi. W jaki sposób to działa? Kiedy warto odstąpić leasing innej firmie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak przekazać leasing innej firmie?

Leasing to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych form finansowania, która jest dostępna miedzy innymi na stronie leason.pl. Nie każdy przedsiębiorca korzystający z leasingu wie jednak, że finansowanie można odstąpić innemu podmiotowi przeprowadzając w tym celu cesję leasingu. W praktyce polega to na tym, że dotychczasowy leasingobiorca, który pełni w tym przypadku rolę cedenta zostaje zastąpiony nowym leasingobiorcą, czyli cesjonariuszem. W efekcie może kontynuować spłatę zobowiązania na dotychczasowych warunkach oraz wykupić przedmiot leasingu zgodnie z zapisami w pierwotnej umowie. Korzyści odnosi wówczas zarówno dotychczasowy leasingobiorca, który pozbywa się zobowiązania, jak i nowy pomiot korzystający z leasingu, który może wejść w posiadanie danego środka trwałego na atrakcyjnych warunkach.

Kiedy warto skorzystać z cesji leasingowej?

Cesja leasingowa to rozwiązanie, które sprawdza się w wielu różnych sytuacjach. Zazwyczaj korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy:

  • pragną wymienić samochód użytkowany w ramach leasingu na nowy;
  • nie potrzebują już danego auta bądź maszyny, w związku z czym leasing pełni wyłącznie rolę dodatkowego zobowiązania;
  • z powodu zaistniałych problemów finansowych nie są w stanie spłacać terminowo rat leasingowych;
  • zmienili formę prawną prowadzonej działalności, co powoduje, że przeniesienie leasingu na nowy podmiot jest konieczne;
  • pragną wykupić przedmiot leasingu w ramach wykupu prywatnego, co jest dostępne wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych;
  • chcieliby zakończyć leasing przed czasem, ale ze względów finansowych odstąpienie go innej firmie jest zdecydowanie bardziej opłacalne.

Za ile odstąpić leasing?

Przedsiębiorcy decydujący się na to, by odstąpić leasing innej firmie nie tylko mogą pozbyć się zobowiązania, ale uzyskać również dodatkowe środki w ramach tzw. odstępnego. Jest to bowiem opłata wnoszona przez nowego leasingobiorcę w zamian za odstąpienie możliwości korzystania z leasingu. W jaki sposób ustalić jej wartość? Opierając się na przykładzie samochodu należy stwierdzić, że proces ten składa się z trzech głównych etapów, a mianowicie:

  • oszacowania aktualnej wartości przedmiotu leasingu;
  • zsumowania wszystkich pozostałych do zapłaty rat leasingowych oraz kwoty wykupu;
  • obliczenia różnicy pomiędzy uzyskanymi wcześniej kwotami, ponieważ to właśnie ona stanowi wartość odstępnego.

Oczywiście wartość odstępnego może obejmować również inne poniesione koszty, czego przykładem mogą być wydatki związane z ustanowieniem cesji, czy koszty naprawy samochodu u mechanika.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc przekazać leasing innemu podmiotowi należy przeprowadzić cesję. Pozwala ona bowiem odstąpić od umowy, a zarazem przenieść wynikające z niej prawa i obowiązki na nowego leasingobiorcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj