Jeśli planujemy przekształcić formę prawną, najpierw będziemy musieli sporządzić plan przekształcenia. Muszą zadbać o to w firmy, z wyjątkiem spółek jawnych i cywilnych, w których wszyscy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki.

Czym jest plan przekształcenia spółek?

Taki dokument zawiera spis kolejnych kroków, o które należy zadbać, żeby przeprowadzić istotne zmiany organizacyjne w firmie. Jedną z poważnych zmian jest przekształcenie formy prawnej prowadzenia działalności. Profesjonalne plany sporządza się nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca myśli o przekształceniu spółki. Określona strategia potrzebna jest również, jeśli firma rozważa przeprowadzenie procesu połączenia, podziału, aportu itp.

Sporządzeniem planu zajmuje się zarząd spółki, która ma ulec przekształceniu. Jego przygotowanie to obowiązek przedsiębiorcy i nie jest jedynie dokumentem, pozwalającym na zorganizowane przeprowadzenie działań. To formalny plan, który powinien być opatrzony opinią rewidenta. Art. 558 Kodeksu spółek handlowych określa również inne wymagane elementy. Plan powinien obejmować m.in.:

  • bilans przekształcony, wzbogacony o przeszacowania i odpisy amortyzacyjne;
  • projekt umowy lub statutu spółki przekształconej;
  • sprawozdanie finansowe.

Co nam grozi, jeśli zapomnimy o którejkolwiek z formalności? Brak któregoś z elementu całkowicie uniemożliwi przeprowadzenie procesu przekształcenia, bo bez kompletnej dokumentacji sąd rejonowy odmówi wpisu przekształcenia do rejestru.

Na czym polega badania planów przekształceń spółek?

Takie czynności polegają na sprawdzeniu, czy wszystkie elementy planu są zgodne z aktualnymi prawnymi wymogami, m.in. z Kodeksem Spółek Handlowych. Oprócz badania poprawności, bada się również rzetelność planu. W tym celu weryfikuje, czy sprawozdanie finansowe zostało wykonane zgodnie z poszanowaniem zasad, które zawarte są w ustawie o rachunkowości. Aby przeprowadzić takie działania, należy posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wsparcie tego typu oferują niektóre biura rachunkowe, m.in. biuro Rachunkowość Weryfikacja z Warszawy. Warto wiedzieć, że nie wszystkie podmioty, oferujące usługi księgowe, oferują badanie badania planów przekształceń spółek.

Co jeszcze warto wiedzieć o kwestiach prawnych?

Istotne dane na ten temat znajdziemy również w art. 559. § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z jego treścią badaniem powinien zająć się biegły rewident. Wystawia on opinię o tym, czy w poprawny sposób określono wartość udziałów albo akcji, przypadających na wspólnika/akcjonariusza. W ustawie znajdziemy również informacje o tym, na czym polega procedura uproszczona. Podlegają jej wyjątki, o których wspomniano na początku tego artykułu. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi sporządzać planu ani poddawać go badaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj