ISO 14001 to norma dotycząca systemu zarządzania środowiskowego. Za jej wydanie odpowiedzialna jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Wdrożenie normy ISO 14001 jest niezwykle pomocne w jednoczesnym osiąganiu celów ekonomicznych oraz środowiskowych. Jej uniwersalny charakter sprawia, że praktycznie każda organizacja może z niej korzystać.

Z czego składa się norma ISO 14001?

Norma nie zawiera żadnych konkretnych wymagań, jeśli chodzi o efekty polityki środowiskowej. Wymagane jest jedynie skrupulatne wypełnianie wszystkich zobowiązań stanowiących elementy danej polityki. Co więcej, wszystkie działania muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że samo wdrożenie normy ISO 14001 nie przełoży się automatycznie na skuteczne działanie środowiskowe. Jedynie uświadomi firmie stosującej taki system zarządzania środowiskowego ekonomiczne uzasadnienie wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na stan środowiska.

Pracownicy wdrażający normę oraz mający za zadanie stosowanie procedur stworzonych w ramach wdrożenia, muszą zyskać stosowne przeszkolenie. To od nich zależy, czy wdrożenie skończy się sukcesem. Tego typu projekty szkoleniowe realizowane są często w sposób kaskadowy. W firmie zewnętrznej – wyspecjalizowanej w szkoleniach nt. norm ISO, szkoleni są liderzy projektu. Oni z kolei prowadzą szkolenia wewnątrz organizacji. Na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/ dostępne są szkolenia ISO 14001 skierowane do różnych grup pracowników i przedsiębiorstw z różnych branż.

Jak wygląda prawidłowe wdrażanie tej normy?

Podczas tworzenia normy ISO 14001 uwzględniono cykl PDCA (Zaplanuj-Zrealizuj-Sprawdź-Działaj). Na początku należy ustalić procesy i cele, których potrzebujemy do osiągnięcia pożądanych wyników naszej polityki środowiskowej.

Kolejny etap składa się ze wdrażania tych procesów, a następnie ich monitorowania. Trzeba dokonywać regularnych pomiarów, aby upewnić, że wszystkie z nich przebiegają prawidłowo. Na koniec pozostaje stałe udoskonalanie funkcjonowania naszego systemu EMS (zarządzania środowiskowego).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj