Rozstanie pracownika z pracodawcą jest często niezależne od tego pierwszego. Przedsiębiorstwo jest jednak wówczas zobowiązane zrekompensować swemu byłemu zleceniobiorcy utratę stanowiska. Poznaj kilka istotnych szczegółów dotyczących odpraw po utracie pracy i przekonaj się, co Ci przysługuje!

Wypłata odprawy i jej wysokość

Wymóg wypłaty odprawy jest określony na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Do takich przyczyn zaliczamy m.in. sytuacje, w których pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników zwalnia określoną liczbę pracowników w przeciągu 30 dni.

Jaka jest wysokość odprawy? Jeżeli pracownik zatrudniony był mniej niż 2 lata, wówczas należy mu się jednomiesięczna odprawa. Gdy pracował od 2 do 8 lat, odprawa powinna być równa dwumiesięcznym przychodom. Jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 8 lat, to rekompensata wynosić powinna równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. O dokładną wysokość przysługującej odprawy warto zapytać prawnika prawa pracy, który w razie nieporozumień z pracodawcą może wystąpić w Twoim imieniu.

Sytuacje, w których odprawa nie przysługuje

Oczywistością jest, że pracownik zwalniający się z własnej woli bądź taki, który w rażący sposób łamał zawarte w umowie o pracę ustalenia, nie otrzyma odprawy. Nie należy się ona również pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i pracownikom tymczasowym.

Osoby związane umową o dzieło bądź zlecenie podlegają Kodeksowi Cywilnemu, a nie Kodeksowi Pracy, który mówi o odprawach. W przypadku pracowników tymczasowych przyczyną braku rekompensaty jest zaś fakt, że nie podlegają oni ustawie o zwolnieniach grupowych. Jeśli nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci odprawa – zasięgnij opinii adwokata prawa pracy.

Odprawa pracownicza dotyczy więc przede wszystkim pracowników zatrudnianych w dużych przedsiębiorstwach – a wysokość jest zależna od długości zatrudnienia. W przypadku zwolnienia grupowego najlepiej zasięgnąć opinii radcy prawnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj