Środki ochrony indywidualnej służą zabezpieczeniu życia i zdrowia pracownika w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie nie są wystarczające środki ochrony zbiorowej. Najważniejszą zasadą jest, aby były one odpowiednie do zagrożenia i nie powodowały większego ryzyka wypadków w trakcie pracy. Przy ich dobrze powinny być uwzględnione warunki panujące w zakładzie pracy oraz wymagania ergonomii i stanu zdrowia pracownika.

Prawa pracownika, a obowiązki pracodawcy.

Środki ochrony indywidualnej są własnością pracodawcy, ich udostępnienie odbywa się w nieodpłatnie. Pracownik jest zobowiązany do używania przekazanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracodawca ma prawo kontrolować przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania (kary porządkowe). Na szkoleniach BHP Opole pracownicy dowiadują się o konieczności używania środków ochrony indywidualnej. BHP Opole zwraca uwagę, że do obowiązków pracodawcy należą: pranie, konserwacje, odpylanie, odkażanie środków ochrony indywidualnej. Niedopuszczalne jest powierzenie tych czynności pracownikom.
W przypadkach, gdy środki ochrony indywidualnej utraciły swoją funkcję ochronną, ponieważ upłynął termin ich przydatności do użycia lub uległy uszkodzeniu, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wyposażyć pracowników w nowe środki ochronne.

Prawa pracownika do powstrzymania się od pracy

Chociaż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Zdarzają się naganne sytuacje, że pracodawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku. W takiej sytuacji BHP Opole doradza pracownikom, aby powstrzymali się do wykonywania obowiązków, które wymagają pracy w warunkach stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Należy o tym poinformować przełożonego.

Bezpieczna organizacja pracy

Na podstawie ogólnych przepisów bhp Opole zwraca uwagę, że pracodawca jest obowiązany stosować metody ochrony swoich pracowników przed różnymi zagrożeniami przy zapewnieniu bezpiecznej organizacji pracy. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie oświetlenie, wentylację i klimatyzację.

Połączenie środków ochrony osobistej ze zbiorowymi i odpowiednimi warunkami pracy, stwarza bezpieczne miejsce pracy i buduje zaufanie pracowników do pracodawcy. We współczesnym świecie, przedsiębiorca, który nie przestrzega warunków bezpieczeństwa pracy, ma zazwyczaj gorszą opinię w mediach społecznościowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj